Wat kan jij al doen?

Er is nog veel ongelijkheid op de wereld. Maar jij kan daar al een klein verschil van maken!

  • Als je ziet dat iemand wordt gediscrimineerd, help/steun diegene dan.
  • Ga niet iemand discrimineren om zijn/haar uiterlijk, gedrag, geboorteplek enz. (64% van alle vrouwen krijgt te maken met microagresies. Microaggressies zijn een vorm van op het eerste oog ‘onbelangrijk’lijkende discriminaties, die eigenlijk wel zorgen voor ongelijkheden)
  • Als baas van een kantoor: Vrouwelijke werknemers even veel geld geven als mannen. (Vrouwelijke werknemers verdienen gemiddeld nog altijd minder dan hun mannelijke wederhelften)
  • Ook een website of instagram pagina aanmaken waarbij je aandacht geeft aan gender equality.
  • Niet iets aan iemand vragen, omdat het alleen door een man of vrouw moet gebeuren.
  • Als je in de klas groepjes moet maken met alleen maar meisjes of alleen maar jongens, sta op en zeg dat jongens en meisjes ook bij elkaar mogen.
  • Doe of zeg iets als je ziet dat er iemand wordt behandeld om zijn/haar geslacht.
  • Deel iets over gender equality op social media op 8 maart (Nationale Vrouwendag)