Feiten en cijfers

Op de wereld

We zijn nu 5 jaar onderweg, want in 2016 besloot men om de SDGs te gaan realiseren. Hoe wordt nu eigenlijk gemeten of deze doelen worden behaald? De lastigheid is dat er op allerlei manieren en door verschillende organisaties wordt gemeten hoe de SDGs zich ontwikkelen. Adviesbureau PwC heeft geprobeerd om hier een overzicht hiervan te maken. Dit is niet eens volledig:

De vraag is of we al wat bereikt hebben op weg naar 2030. Onderstaand plaatje geeft een indruk hiervan. De tussenconclusie als we hiernaar kijken, is dat de voortgang nogal verschilt per onderwerp. Er is zeker goed nieuws te melden.

VOORUITGANG

 • Er zijn nog nooit zoveel meisjes in de wereld naar school gegaan als nu
 • In veel landen zijn er wetten aangenomen die moeten helpen om de positie van vrouwen te versterken
 • De wereldwijde moedersterfte is wat gedaald met 38% tussen 2000 en 2017 (Nog steeds hoog met 211 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen)

NOG GEEN VOORUITGANG

 • Het percentage meisjes tussen 15 en 19 jaar dat het slachtoffer is van FGM (genitale verminking van vrouwen) in de 30 landen waar de praktijk is geconcentreerd, is gedaald van 1 op de 2 meisjes in 2000 tot 1 op de 3 meisjes in 2017.
 • In 18 landen kunnen echtgenoten hun vrouw wettelijk verbieden om te werken; in 39 landen hebben dochters en zonen geen gelijke erfrechten; en 49 landen hebben geen wetten die vrouwen beschermen tegen huiselijk geweld.
 • Een op de vijf vrouwen en meisjes , waaronder 19 procent van de vrouwen en meisjes van 15 tot 49 jaar, heeft de afgelopen 12 maanden te maken gehad met fysiek en / of seksueel geweld door een intieme partner. Toch hebben 49 landen geen wetten die vrouwen specifiek tegen dergelijk geweld beschermen.
Comment: Improving gender inequality means more prosperous businesses
 • Hoewel vrouwen een belangrijke plaats hebben veroverd in politieke functies over de hele wereld, is hun vertegenwoordiging in de nationale parlementen met 23,7 procent nog verre van gelijk.
 • In 46 landen hebben vrouwen nu meer dan 30 procent van de zetels in het nationale parlement in ten minste één kamer.
 • Slechts 52 procent van de vrouwen die getrouwd zijn of in een vakbond zijn aangesloten, nemen vrij hun eigen beslissingen over seksuele relaties, gebruik van voorbehoedsmiddelen en gezondheidszorg.
 • Wereldwijd vormen vrouwen slechts 13 procent van de landbouwgrondbezitters.
 • Vrouwen in Noord-Afrika hebben minder dan een op de vijf betaalde banen in de niet-agrarische sector. Het aandeel vrouwen met betaald werk buiten de landbouwsector is gestegen van 35 procent in 1990 tot 41 procent in 2015.
 • Meer dan 100 landen hebben actie ondernomen om de begrotingstoewijzingen voor gendergelijkheid bij te houden.
 • In Zuid-Azië is het risico van een meisje om als kind te trouwen sinds 2000 met meer dan 40 procent gedaald.

Nederland

De Nederlandse overheid rapporteert aan de VN over de volgende zaken rond SDG-5. Dit zijn de resultaten van deze zaken ervan.

• Aandeel vrouwen in hoger onderwijs
• Netto arbeidsparticipatie vrouwen
• Netto arbeidsparticipatie mannen
• Hoogopgeleide vrouwen
• Hoogopgeleide mannen
• Economische zelfstandigheid vrouwen
• Economische zelfstandigheid mannen
• Beloningsverschil mannen en vrouwen
• Aandeel vrouwen in nationale parlement
• Gezonde levensverwachting vrouwen
• Gezonde levensverwachting mannen
• Fysiek en/of seksueel geweld door (ex-)partner